VanPuijenbroekInstallaties DSC03224

Certificering behaald nieuwe gasketelwet

CO-certificering

Vanaf april 2023 is de nieuwe gasketelwet ingevoerd en dat heeft grote gevolgen voor installatie- en servicebedrijven. Wij zijn verheugd om te kunnen mededelen dat Van Puijenbroek Installaties de nieuwe CO-certificering heeft behaald en voldoet aan de laatste wet- en regelgeving! Alleen met de juiste certificering mogen nog werkzaamheden worden uitgevoerd aan gasverbrandingstoestellen. Uiteindelijk heeft dit tot doel om de veiligheid te vergoten en het aantal ongelukken te verminderen.

Nieuwe wetgeving

Uit een rapport van de Onderzoeksraad bleek in 2015 dat het koolmonoxideprobleem groter was dan gedacht. Het merendeel van de ongevallen had betrekking op nieuwe en goed onderhouden cv-ketels. Periodiek onderhoud alleen bleek niet voldoende en ook de bestaande keurmerken boden te weinig garantie. Naar aanleiding hiervan heeft de regering besloten per 1 april 2023 nieuwe certificering verplicht te stellen voor installatiebedrijven zodat alleen vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs nog werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen mogen uitvoeren.

Vakbekwame monteurs

Voor u biedt deze nieuwe certificering extra zekerheid. De monteurs van Van Puijenbroek Installaties hebben met goed gevolg een vakbekwaamheidstoets moeten maken als onderdeel van de certificering. Alle monteurs hebben hierbij een theorie- en praktijkexamen afgelegd. Na onderhoud ontvangt u van onze monteur voortaan de nieuwe ‘Sticker Gecontroleerd’ met het CO-vrij keurmerk van de overheid, zodat u kunt zien dat de werkzaamheden door een gekwalificeerde en gecertificeerde monteur is uitgevoerd. Op de vernieuwde sticker staat ons certificatienummer en wie de werkzaamheden heeft uitgevoerd, zodat bij controles en calamiteiten snel de relevante informatie is terug te vinden.

Organisatie op orde

Naast de vakbekwaamheid van monteurs moeten ook de bedrijfsprocessen op orde zijn, zodat ook na de certificering de kwaliteit van het onderhoud in de toekomst gegarandeerd is. Nadat Van Hoften Installatietechniek eind 2022 Van Puijenbroek Installaties overnam, is begin dit jaar de start gemaakt om de werkwijze en processen gereed te maken voor de nieuwe wetgeving. Zo moesten bijvoorbeeld checklijsten worden aangepast om te voldoen aan de veranderde richtlijnen. Door een gezamenlijke inzet is het gelukt om met een goed gevolg de audit, die door KIWA is gehouden, af te ronden. Een mooi resultaat!

Benieuwd aan welke andere kwaliteitseisen wij voldoen? Bekijk onze certificeringen hier.

COvrij certificering

Meer weten over onze certificeringen?

Neem contact op

Benieuwd naar onze andere certificer-ingen?

Kom in gesprek!

Stuur een mail

Contact opnemen

Contact