Certificaten

Van Puijenbroek Installaties werkt volgens de laatste technieken en actuele wet- en regelgeving. We schrijven zelf beheersplannen voor utiliteitsgebouwen/prioritaire instellingen. Dat draagt bij aan veilige en betrouwbare waterleidinginstallaties.

certificaten

We voldoen aan alle kwaliteitseisen. Niet alle behaalde certificaten zijn verplicht, maar certificering helpt ons wel om onze processen goed op orde te krijgen en te houden. En als het proces op orde is, zijn de deelcertificaten eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Als erkend leerbedrijf investeren we bovendien in de ontwikkeling van onze mensen. Dat houdt ons scherp en het biedt mogelijkheden voor de toekomst. De toekomst van onze mensen en van ons bedrijf. En dat merkt u als opdrachtgever.

Meer weten over onze aanpak?

Onze adviseurs leggen het graag aan u uit.

Maak een afspraak

Stek certificering:

Onze STEK certificering toont aan dat wij vooroplopen als het gaat om kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid in de koudetechniek.

BRL100:

We voldoen aan de beoordelingsrichtlijn voor het werken met F-gassen. Dat zijn koelmiddelen die gebruikt worden in warmtepompen en koelinstallaties.

BRL5212:

We voldoen aan de beoordelingsrichtlijn voor zinken dak-, gevel- en gootconstructies. Voor het uitvoeren van werkzaamheden voor dak- en gevelbekleding.

BRL6000-21/00:

We voldoen aan de beoordelingsrichtlijn voor bodemenergiesystemen. Dit is onmisbaar voor het werken met bodemgebonden warmtepompinstallaties.

Contact opnemen

Contact