Spoorzone te Tilburg

Vraag

Eind 2019 zijn wij als Van Hoften Installatietechniek gevraagd door bouwbedrijf Van der Weegen om als bouwteampartner mee in te stappen om mee te denken in de verduurzaming van een aantal bestaande gebouwen, gelegen aan de Spoorzone in Tilburg.
In eerste instantie betrof dit hoofdzakelijk het omturnen van een collectieve drinkwater en verwarmingsinstallatie naar individuele installaties waarbij elk gebouw voorzien wordt van eigen nutsaansluiting. Gaandeweg het bouwteamtraject zijn onze werkzaamheden uitgebreid met de vraag, gekeken naar de huidige gebruiksfunctie, of dat de gebouwen nog wel voldeden aan de juiste ventilatie normen. Daar dit niet het geval bleek, is onze opdracht uitgebreid met het aanbrengen van een ventilatie installatie voor alle gebouwen. Aangezien het hier een diversiteit aan gebouwfuncties betreft waaronder horeca, theater, timmerwerkplaats, klaslokalen en sociale werkplaats. Is er per gebouw gekeken naar de invulling van een zo optimaal en meest praktische mogelijk ventilatiesysteem per gebouw waarbij voldaan wordt aan de huidige ventilatierichtlijnen.

Na een intensief traject van voorbereiding en overleggen zijn wij half 2021 gestart met de werkzaamheden aan de Spoorzone. Als alles meezit verwachten we voor de zomervakantie van 2022 gereed te zijn met alle werkzaamheden.

Historie Spoorzone

De Spoorzone is een brede strook die in oost-westrichting midden door Tilburg loopt, ten noorden van het stadscentrum. Het gebied wordt gekenmerkt door de infrastructuur van de Hoofdwerkplaats Tilburg aan de oostkant van het gebied, waar van 1868 tot 2011 onderhoud aan treinmaterieel werd gedaan. Dit deel van wat nu de Spoorzone is, was nagenoeg afgesloten en afgeschermd voor buitenstaanders en had in Tilburg de bijnaam ‘Verboden stad’.

‘Structuurplan Spoorzone’ is de naam die gekozen werd voor de grootschalige stedenbouwkundige herontwikkeling, waarbij dit gebied heringericht wordt, samen met aangrenzende, braakliggende terreinen en omliggende wegen. Dit plan behelst een gebied van bijna twee kilometer lang, met breedtes rond de driehonderd meter. De oppervlakte is zo'n 40 hectare.

Met dit plan is de tweedeling tussen noord en zuid rond Station Tilburg aangepakt en wordt de verkeersafwikkeling rond het station en het stadscentrum veranderd. Een deel van de monumentale industriële bebouwing uit de 19e en 20e eeuw is behouden en het verloop van de spoorrails is zelfs tot in sommige gebouwen zichtbaar gebleven.

Werkzaamheden

Wij hebben voor de gebouwen 76, 79, 81, 82, 83 en 84 de werktuigbouwkundige installaties verzorgd waaronder: riolering-, water-, sanitaire-, gas-, verwarmings-, ventilatie- (wtw) installaties. De diversiteit aan gebouwfuncties maken elk gebouw uniek waardoor er per gebouw is gezocht naar de meest optimale installatie, passend bij dit gebouw. In basis bestaat de verwarmingsinstallatie hier in alle gevallen uit individuele cv-ketels als warmtebron en Nivolairs in combinatie met ondersteuningsventilatoren als afgiftesysteem. Voor de ventilatie hebben we in de meeste gevallen gekozen voor WTW-units van Airmaster in combinatie met luchtzakken.


Gebouw 76 is een Theatergebouw voorzien van theaterzaal met foyer en muziekcafe. Door de hoge bezettingsgraad en de sterk wisselende bedrijfstijden onafhankelijk van elkaar, hebben wij er voor gekozen om per zaal een luchtbehandelingskast te plaatsen met daarnaast een dx-unit welke kan koelen en verwarmen. Dit maakt het mogelijk om per zaal en onafhankelijk van elkaar te kunnen koelen of verwarmen. Gezien de grote luchthoeveelheden welke hier de ruimtes ingeblazen worden, hebben we ook hier besloten om te werken met de zogenaamde luchtverdeelslangen (ook wel airsocks genoemd). Het voordeel van deze slangen is dat je grote luchthoeveelheden tochtvrij en met behoorlijke geluidsreductie in kunt blazen.

Resultaat

Na een intensieve periode van overleg, advies en uitvoering verwachten we voor de zomer van 2022 gereed te zijn waarbij alle gebouwen op eigen energievoorziening draaien en waarna de collectieve installatie gesloopt kan worden. Daar de uitgevoerde werkzaamheden een klein beetje buiten onze comfort zone vallen, hebben wij als Van Hoften bewezen dat wij onze hand ook niet omdraaien voor een combinatie van renovatie en utiliteitswerkzaamheden.

Contact opnemen

Contact