161 appartementen Palladio en Michelangelo te Rotterdam

Uitdaging

Het project bestaat uit 161 appartementen verdeeld over twee gebouwen: Palladio en Michelangelo.

Van Hoften heeft in de ontwerpfase out-of-the-box gedacht om hotspots te voorkomen in verband met de stadsverwarming als warmtebron binnen het project. In overleg met de bouwkundige aannemer hebben we detail uitgangspunten verder uitgewerkt. Hierin heeft de bouwkundige aannemer de belangen van de opdrachtgever behartigd. Bij alle keuzes die gemaakt zijn is continu de huidige wet- en regelgeving met de daarbij horende voorschriften in ogenschouw genomen.

Ventilatie wordt geregeld via een WTW-installatie. De posities en uitwerking van de technische ruimte heeft de nodige aandacht nodig gehad. Dit had met name te maken met de constructie en de relatief smalle technische ruimte die tevens als berging dient. De ventilatie van de algemene gangzones en ruimtes is ook voorzien van een WTW-systeem met een unit op het dak.

Oplossing

In overleg met de bouwkundige aannemer en nuts partijen is er gezocht naar passende oplossing voor het voeden van de diverse grondgebonden woningen, appartementen en bovenwoningen. Door de bijzondere indeling waren de standaard uitgangspunten niet toepasbaar.

Resultaat

Momenteel wordt gewerkt om alles op elkaar afgestemd te krijgen. De eerste uitwerkingen zijn gereed en we kunnen terugkijken op een strak resultaat. Samen met alle andere partijen is in goed overleg een nette installatie voor alle disciplines gecreëerd.

Samenwerking

De samenwerking met alle andere partijen in het werk gaat gemoedelijk op een informele manier waarbij er wederzijds begrip is.

Contact opnemen

Contact